БИДНИЙ ТУХАЙ

Алсын хараа
Integrity, Dialogue, Solutions  

Эрхэм зорилго

Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн олон талуудтай шууд, тэгш харилцаа хөгжүүлэх, судалгаа, хараат бус дүн шинжилгээнд суурилсан бодлогын шийдлүүд

Хамт олон

Судалгаа шинжилгээ, сургалт, төслийн удирдлагын ажлын арвин туршлагатай судлаач, мэргэжилтнүүдийн баг

 Бидний чадавх

Манай судалгаа нь бодлогын асуудлуудын талаарх дэлхийн дахины хийгээд Монгол улсын туршлага, сурргамжийг хамарч туршлагаар нотлогдсон болон шинэ шийдлүүдийг санал болгодог.
Бид судалгаа хийх, мэдээлэл цуглуулах, зах зээлийн ба улс төрийн дүн шинжилгээ хийх, Англи, Герман, Япон, Монгол хэлээр чанартай, шинэлэг сургалт явуулах зэрэг төрөл бүрийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Бодлогын тулгамдсан асуудлуудыг шийдэхэд хувь нэмрээ оруулах нь бидний судалгааны үнэ цэнэ юм. Бид судалгааны үр дүнд бодлогыг сайжруулах, харилцан ойлголцол бий болгохыг зорьдог.